HC De Vechtstreek

Lid worden

Om lid te worden van HC de Vechtstreek vult u een inschrijfformulier in. De trainingsuren  van de Vechtstreek vindt u hier. De prijzen van de contributie en abonnementen 2018/2019 zijn hier te vinden.

Hieronder treft u de inschrijfformulieren aan voor het seizoen 2018/2019. De inschrijfformulieren moeten vóór 1 juli 2018 in het bezit zijn van de ledenadministratie. Voor elke inschrijving geldt, dat u zich opgeeft tot wederopzegging. Dit houdt dat als u niet vóór 1 juli voorafgaande aan volgende schaatsseizoen heeft opgezegd er weer geïncasseerd zal worden. Leest u vooral ook onze algemene toelichting.
Een voorlopig overzicht van onze trainers en trainingsmomenten.

De volgende incassodata zijn door het bestuur vastgesteld:

  • Contributie alle leden: 1 juli
  • Abonnementen en knsbcontributie:  25 augustus
Mocht u geen wijzigingen hebben, dan is het niet nodig om voor dit seizoen een inschrijfformulier in te sturen.

Wilt u veranderen van bv trainingsuur dan willen wij u wel vragen om een nieuw inschrijfformulier naar de ledenadministratie te sturen. Geeft u dan wel even aan of het een nieuw lidmaatschap betreft of een wijziging. Voor het seizoen 2018-2019 is het mogelijk een abonnement wedstrijdtraining met of zonder recht op het rijden van wedstrijden aan te schaffen. Bij wijziging hierin is het ook nodig een inschrijfformulier in te sturen.

Mocht er iets in uw situatie wijzigen, zoals telefoonnummer, emailadres en/of adresgegevens dan willen wij u vragen om het mutatieformulier  ingevuld naar de ledenadministratie te sturen.
Dit formulier kunt u ook gebruiken om het lidmaatschap te beëindigen.

Als u niet weet tot welke categorie u behoort, of als u vragen heeft ten aanzien van de abonnementen, dan kunt u contact opnemen met Ruth van de Laarschot: ledenadmin@hcdevechtstreek.nl of telefoonnummer 030-2735459. Om u in te schrijven dient u het inschrijfformulier te downloaden en op de sturen naar:

HC de Vechtstreek
p.a. Ruth van de Laarschot, Tulastraat 44, 3573 XH  UTRECHT

De wedstrijdlicentie moet met ook voor het seizoen 2018-2019 zelf worden aangevraagd bij de KNSB. Meer informatie over het online aanvragen is te vinden op http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/

Inschrijven

|