HC De Vechtstreek

Ijsbaan protocol training-trimuren

De Baanvereniging Utrecht heeft het Coronaprotocol gepubliceerd. Dit protocol gaat om de trainings- en trimuren van de verenigingen. Voor de zaterdagavond jeugd zijn de regels net anders. Om deze winter van het ijs te kunnen genieten wordt iedereen dringend verzocht zich aan deze regels te houden.

Trainings- en trimuren protocol

De Baanvereniging Utrecht heeft het Coronaprotocol gepubliceerd. In het bijgevoegde bestand staan alle regels waaraan wij ons moeten houden om op de Vechtsebanen de gevaren op besmetting zo klein mogelijk te houden. Om deze winter van het ijs te kunnen genieten wordt iedereen dringend verzocht zich aan deze regels te houden. Een samenvatting van de belangrijkste punten vind je hieronder. Lees zelf nog wel het hele protocol door (hierin staat ook een tekening van de baan).

Daarnaast is er ook een Corona coördinator van de BVU aanwezig (te herkennen aan het rode vestje). Volg hun aanwijzingen netjes op, blijf je gezonde verstand gebruiken en houd rekening met elkaar. Hopelijk kunnen we zo veilig een seizoen lang van het Utrechtse ijs gebruik maken.  

Hoofdlijnen

Voordat je de baan op komt

    draag al sportkleding, de kleedkamers zijn afgesloten; er is géén ruimte voor een warming-up op de ijsbaan. Voordat je de baan betreedt doe je al een warming-up. De tweede verdieping van de parkeerplaats is hier voor beschikbaar (overdekte warming-up); wees 15min vóór de training aanwezig; 
  Op het complex
    volg de looproutes; horeca is gesloten; alleen de toiletten tegenover het KNSB café zijn open; bewaar 1,5m afstand; er mag maar een minimum aan bezoekers aanwezig zijn, dus kom bij voorkeur allen.
Voor de training
    volg de looproutes zoals aangegeven in het coronaprotocol; volg instructies op van de coördinator BVU, te herkennen aan rood hesje; schaatsen aantrekken op het middenterrein, houdt hierbij 1,5m afstand van anderen; iedere vereniging krijgt een vaste plaats toegewezen; er staat een tent op het middenterrein om droog te zitten; het ijs is alleen te betreden via het middenterrein, je stapt het ijs op aan de tribune-zijde en af aan de coach-zijde.
  Op het ijs
    Op aangeven van coördinator BVU (groen licht) mag het ijs betreden worden en start de training.  Baanregels zijn zoals normaal, dus buiten tegen de boarding uitrijden en hoe sneller hoe meer naar binnen (vermijd tijdens de training oversteken naar het middenterrein); Tijdens de training wordt er niet gespuugd of de gesnoten (neus snuiten enkel in een papieren tissue die je later zelf weggooit); Er wordt niet geschreeuwd, trainers roepen dus ook géén aanwijzingen; Einde training op aangeven coördinator BVU (rood licht); Verlaat het ijs aan de zijde van het coachvak; Vermijd drukte bij het van het ijs afstappen door in binnenste baan te circuleren tot er ruimte is om het ijs te verlaten met het in acht nemen van 1,5m afstand; De zamboni beging met dweilen van de buitenste baan.
 

Datum: 06-10-2020

|