HC De Vechtstreek

ALV 28 september

Geachte leden en/of ouders of verzorgers van leden,

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit om de Schaatsseizoen opening en onze 54e Algemene ledenvergadering bij te wonen.

De schaatsseizoen opening en de Algemene ledenvergadering vindt plaats op: 
 
dinsdag 28 september 2020
  
Vechtsebanen
  

aanvang 20.00 uur. (inkoop vanaf 19:30)Aanmelden voor ALV

Aanmelden voor de ALV via secretariaat@hcdevechtstreek.nl  met als onderwerp  Deelname ALV.  Vermeld daarbij uw naam telefoonnummer.
U kunt meerdere mensen in 1 mail aanmelden.

Tot dusver hebben we nog geen animo voor een livestream ontvangen. Wilt u digitaal deelnemen dan horen we het graag!

Graag tot 28 september 20.00 uur (inloop vanaf 19:30) op de Vechtsebanen te Utrecht.

Bestuur HC de Vechtstreek

Stukkeb voor de ALV

De (links voor de) stukken van de ALV zijn via de mail naar de leden verstuurd.
Het betreft:
- de agenda;
- concept verslag van de 54e Algemene ledenvergadering;
- juaarverslag afgelopen seizoen 2020-2021.

Datum: 28-09-2021

Tijd: 20:00

|