HC De Vechtstreek

Organisatie

Doelformulering

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging wordt als volgt het doel omschreven.
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatssport in al zijn verschijningsvormen.
De Statuten  zijn op te vragen bij de secretaris (Hélène de Heer).
Het Huishoudelijk regelement kunt u hier downloaden

Vestigingsplaats

De vereniging is gevestigd te Maarssen

KNSB

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) en ingedeeld bij het Gewest Noord Holland - Utrecht (NHU) van de bond.

Organisatiestructuur

De dagelijkse gang van zaken wordt bepaald door het Bestuur zoals gekozen door de Ledenvergadering. Het Bestuur bepaalt het beleid van de Vereniging en is daarover verantwoording verschuldigd aan de Ledenvergadering. Het Bestuur of de Ledenvergadering kunnen commissies instellen. Commissies en personen die daartoe zijn verzocht, ressorteren rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur of een Bestuurslid.

|