HC De Vechtstreek

Bestuur

Het organigram

Het organigram geeft de hiërarchische en functionele relaties weer die er binnen de vereniging bestaan. Per functie is in principe een pakket taken aangewezen. Het Bestuur bepaalt de verdeling der taken. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.

  Voorzitter
Ton Gruter

 
  Penningmeester
Jan Schrama 
 
  Secretaris
Hélène de Heer


 
Ledenadministratie
Ruth van de Laarschot

Technische Zaken

Technische Werkgroep
Sponsorzaken
Ronald de Graaf

Lief en Leed
Sophia van Ede
Jeugdzaken
Nicolien Nicolai

Juryzaken
Marlies van Doorenmalen

|