Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik HC de Vechtstreek om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van VERENIGING.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Gewenste trainingsperiode(n), zie overzicht website
U 01 Maandag 16.30 - 17.45 uur
U 02 Maandag 18.00 - 19.15 uur
U 03 Woensdag 16.30 - 17.45 uur
U 04 Woensdag 18.00 - 19.15 uur
U 05 Woensdag 19.30 - 20.45 uur
U 06 Vrijdag 17.45 - 19.00 uur
U 07 Zaterdag 08.15 - 09.30 uur
U 14 Dinsdag 18.45 - 20.15 uur
U15-YF Dinsdag 1630-18.30 uur
U25 Woensdag 21.00-22.00 uur
U26 Vrijdag 16.30-17.30 uur
U27 Zaterdag 07.00-08.00 uur
U31 Flex (max 22x op U25, U26, U27, U28, U29, U30
U12 Jeugdschaatsen Zaterdag 18.40-19.40 uur
Ik wil een abonnement met wedstrijdmogelijkheden (alleen bij langebaanuren)
(zelf licentie aanvragen bij http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/ )
Ik wil een abonnement zonder wedstrijdmogelijkheden (alleen bij langebaanuren)
Ouder-kind abonnement op
Naam ouder
 
Vrijwilligers
HC de Vechtstreek draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij VERENIGING te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging geschaatst?
Naam vorige vereniging
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking