HC De Vechtstreek

13 december tussentijdse ALV

Het bestuur nodigt u uit voor een tussentijdse ALV op maandag 13 december.  Op deze ALV wil het bestuur graag onze nieuwe penningmeester, Reinier van Petegem, voordragen.

De ALV op 13 december zal plaatsvinden van 20:00 - 20:30 via  Microsoft Teams. Dit in verband met de huidige corona maatregelen. De link naar deze Teams meeting vind je onderaan de e-mail die naar de leden is verstuurd.

Op deze ALV willen we (het bestuur) graag onze nieuwe penningmeester: Reinier van Petegem voordragen. Reinier zal zich aan het begin van de vergadering voorstellen aan de aanwezigen. Het is aan de leden (ALV) om (in) te stemmen.  We hopen je dan ook op de 13e te zien. Het stemmen zal gebeuren middels een online tool waar je in de vergadering meer informatie over krijgt.

Er zijn ten minste 10 leden nodig om met de nieuwe penningmeester in te stemmen. De leden die aanwezig kunnen zijn roepen we op om dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar secretariaat@hcdevechtstreek.nl. Mocht je geen e-mail hebben ontvangen met de uitnodiging en link naar de Teams meeting, geeft dit dan aan.

Tot 14 dagen voor de ALV hebben de leden de mogelijkheid om een ander lid voor te dragen voor de betreffende functie. Dat kan door te mailen naar: secretariaat@hcdevechtstreek.nl.

Notulen 55e ALV

De notulen van de 55e ALV zijn via de mail verstuurd aan de leden.

Datum: 21-11-2021

|