HC De Vechtstreek

Algemene Ledenvergadering

Geachte leden en/of ouders of verzorgers van leden,

Het bestuur nodigt u herbij van harte uit om onze 50e Agemene ledenvergadering bij te wonen.

50e Algemene ledenvergadering

Deze wordt gehouden op:

maandag 26 september 2016

in het TREFPUNT, Kerkweg 21,  Maarssen

aanvang 20.00 uur.

Meer informatie vindt u in de agenda

Ook doen wij hierbij een dringende oproep voor kandidaten voor ons bestuur. Ook ouders kunnen zich hiervoor melden. Meer informatie vindt u in de agenda.

Stukken voor de vergadering

De agenda van de 50e Algemene ledenvergadering.
Het verslag van de 49e Algemene ledenvergadering.
Het concept jaarverslag seizoen 2015-2016.

Datum: 26-09-2016

Tijd: 20:00

|