Juli 2024
Maandag 1 juli

Start verenigingsjaar - contributie

Komende maand zal de contributie van de club en de KNSB geïnd worden via automatische incasso.

September 2024
Zondag 1 september

Inning abonnementsgelden

Komende maand zullen de kosten voor de abonnementen geïnd worden middels automatische incasso.