Vademecum

De eigenlijke betekenis van het woord vademecum is een voorwerp dat men steeds bij zich heeft. In de loop der tijd is er een meer praktische vertaling aan gegeven en is het meestal een leidraad die in compact formaat de gang van zaken binnen een vereniging aangeeft. Zo ook dit Vademecum van HC de Vechtstreek, dat uitleg geeft over tal van zaken die binnen de vereniging aan de orde zijn. Voor nieuwe leden en ouders, die de schaatswereld nog niet zo goed kennen, kan het een handige vraagbaak zijn. Maar ook voor degenen die al jaren lid zijn is het een nuttig naslagwerk. Omdat een vereniging als HC de Vechtstreek altijd in beweging is en daarnaast de ontwikkelingen in het schaatsen ook gewoon doorgaan, zijn in dit Vademecum voornamelijk de gegevens opgenomen die minder snel wijzigingen. De gegevens als: adressen, telefoonnummers, commissies, reglementen, trainingen en de abonnementsprijzen etc. worden gepubliceerd op de website van de vereniging en in de Doorloper, het clubblad van HC de Vechtstreek. HC de Vechtstreek is een actieve vereniging. Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers.

 Download het vademecum hieronder:

Downloads: