Vertrouwenscontactpersoon HC De Vechtstreek

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) HC De Vechtstreek

We moeten ons realiseren dat fysieke en emotionele trauma’s harde sporen nalaten in lichaam en geest.  Dit alles maakt dat wij ons hard willen maken voor een sociaal veilig sportklimaat binnen de Vechtstreek. Het zorg dragen voor een respectvol pedagogisch klimaat waarin mensen zichzelf kunnen zijn en hun ambities kunnen realiseren.  Dit geldt voor; diversiteit, LHBTIQ+-er, rijk of arm, jong of oud, talentvol of niet, gewoon of bijzonder of bijzonder gewoon.

Het maakt dat we met elkaar hier ook verantwoordelijk voor zijn. Werken aan een sociaal veilig sportklimaat is een investering in het individu, de club en de samenleving. Een investering in onszelf als mens.

Wat te doen als

Mocht jij je zorgen maken over een situatie of zelf iets hebben meegemaakt wat onveilig voelt en je niet weet wat je er mee kan doen?

Neem contact met ons door een mail te sturen aan

vertrouwenspersoon@hcdevechtstreek.nl

Procedure

De VCP heeft een gesprek met je om daarna samen naar een oplossing te zoeken, advies en informatie te geven. Als dit niet voldoende is, kan de VCP je de weg wijzen naar hulpverlenende instanties of een vertrouwenspersoon van het centrum van veilige sport of NOC*NSF. Je kunt ook rechtsreeks contact opnemen met hen: NOC*NSF-meldpunt: 0900-2025590, centrum veilige sport 0900-2025590

Vertrouwelijk

Wat wordt besproken tussen jou en de VCP is vertrouwelijk. Soms is het wel nodig iemand anders in te schakelen, dat doet de VCP dan altijd in overleg met jou. Samen met jou maakt de VCP een kort verslag dat naar het bestuur gaat aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het veilige sportklimaat van de Vechtstreek. Dit verslag kan anoniem, mits het gaat om geweld, aanranding of verkrachting.

VCP is er voor iedereen

Iedereen kan een beroep doen op de VCP: sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.