Bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering die minstens één keer per jaar plaatsvindt kiezen de leden bestuurders. Het bestuur van de vereniging is essentieel voor het voorbestaan van de vereniging. Het dagelijkse bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Hieronder zie je de bestuursfuncties binnen de vereniging.
Het bestuur bepaalt de verdeling van de uit te voeren taken onderling tijdens bestuursvergaderingen.

 

Voorzitter (laatste seizoen)
Kion van Es
Voorzitter@hcdevechtstreek.nl

 Penningmeester
Reinier van Petegem
Penningmeester@hcdevechtstreek.nl

Secretaris (laatste seizoen)
Paul Verkerk
Secretariaat@hcdevechtstreek.nl 

Vice-Voorzitter
Joran Gijsen
Voorzitter@hcdevechtstreek.nl

Bestuurslid Ledenadministratie
Ruth van de Laarschot
Ledenadministratie@hcdevechtstreek.nl 

Bestuurslid Jeugdzaken (laatste seizoen) 
Peter Kuiper
Jeugdschaatsen@hcdevechtstreek.nl 

 Wil jij ook deelnemen in het bestuur van onze vereniging?
Bekijk dan eens de vacatures onder het kopje 'onze vereniging' in het hoofdmenu.